Whistleblower Nederlands

Doorbraak in het beschermen van de internationale klokkenluiders: niet-amerikaanse burgers hebben nu recht op geldelijke beloningen

In een doorbraak voor internationale klokkenluiders, een omvangrijke Amerikaanse anti-corruptie wet, de “Foreign Corrupt Practices Act”, maakt het nu mogelijk voor niet-Amerikaanse burgers om grote geldelijke beloningen te krijgen voor het blazen op het fluitje. De overtredingen kunnen overal ter wereld hebben plaatsgevonden, en de toelichtingen van de klokkenluiders kunnen vertrouwelijk worden gedaan.

Sinds september 2014, hebben klokkenluiders uit meer dan 80 verschillende landen vorderingen ingediend in de Verenigde Staten en meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars zijn aan deze klokkenluiders uitgekeerd.

De “Foreign Corrupt Practice Act”

De “Foreign Corrupt Practices Act” is het belangrijkste juridische instrument voor de versterking van de internationale bescherming van klokkenluiders. Klokkenluiders die buiten Amerika wonen hebben het recht om schendingen van de “Foreign Corrupt Practices Act” te melden en in aanmerking te komen voor een financiële beloning als hun gegevens worden gebruikt als onderdeel van een succesvolle vervolging, en zij verder ook voldoen aan de eisen van de wet

De “Foreign Corrupt Practices Act” maakt het ook mogelijk om Amerikaanse vorderingen van klokkenluiders anoniem te laten plaats vinden, waardoor de dreiging van vergelding wordt geminimaliseeerd.

De reikwijdte van de “Foreign Corrupt Practices Act” is breed. Het omvat niet alleen alle Amerikaanse personen en bedrijven die zaken doen in het buitenland, met inbegrip van buitenlandse dochterondernemingen, maar heeft ook betrekking op buitenlandse bedrijven die aandelen verkopen in de Verenigde Staten.

Een lijst van buitenlandse / niet-Amerikaanse bedrijven die onder de wet vallen is gekoppeld aan dit document.

Andere Wetten Die Tot Een Beloning Kunnen Leiden

In aanvulling op de “Foreign Corrupt Practices Act,” kunnen ook andere wetten in de Verenigde worden gebruikt door buitenlanders. Deze wetten omvatten schendingen van regels voor de aandelenhandel, fiscale fraude en fraude in werk dat aanbesteed wordt door de overheid.

Hoe Krijgt U Hulp

Kohn, Kohn & Colapinto heeft meer dan dertig jaar lang klokkenluiders vertegenwoordigd en heeft een expertise opgebouwd in het indienen van eisen van klokkenluiders. U hoeft niet naar Amerika te reizen om een ​​eis in te dienen, en Kohn, Kohn & Colapinto kunnen met gebruik van Skype een vertrouwelijk overleg met u voeren.

Hoewel we met klokkenluiders uit de hele wereld werken, vragen we dat de communicatie met ons kantoor in het Engels is.

Middelen

Klokkenluider (zn.)

  1. Iemand die de waarheid voorstaat.

  2. Iemand die fraude, corruptie, wangedrag van bedrijven, of andere overtredingen van de wet rapporteert aan de juiste instanties en daarbij voor het algemeen belang zijn of haar financiële zekerheid op het spel zet in een poging om de schadelijke acties te stoppen.

  3. Iemand die het omkopen van overheidsfunctionarissen door personen die op zoek zijn naar het verkrijgen van een zakelijk voordeel onthult.

Pre-Order Rules for Whistleblowers by Stephen M. Kohn

New from Stephen M. Kohn

Rules for Whistleblowers

Learn how whistleblowers have saved lives, stopped frauds, protected their jobs, and earned million-dollar rewards for doing the right thing.